Receptie

Melden datalek

Melden datalek

U neemt contact met ons op wanneer:

  • U een mail of brief vanuit WerkSaam Westfriesland ontvangt waarin informatie staat die een andere cliënt betreft
  • U vindt dat er onvoldoende zorgvuldig met uw privacy is omgegaan door de gemeente
  • Een leverancier (of derden) uw gegevens afkomstig van WerkSaam Westfriesland ten onrechte heeft gebruikt
  • U het vermoeden heeft dat uw uitkering (privacy) gegevens in verkeerde handen terecht gekomen zijn

Bij het invullen van dit datalek-formulier zal WerkSaam Westfriesland een onderzoek instellen naar het gemelde datalek en u hiervan op de hoogte houden (indien mogelijk). Indien er daadwerkelijk sprake is van een datalek zal WerkSaam Westfriesland hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aanvullende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen en het eventuele misbruik te stoppen.

 

Meer informatie kunt u verkrijgen via de Functionaris Gegevensbescherming van WerkSaam Westfriesland:

E-mail: fg@werksaamwf.nl 

 

Zie ook de pagina met onze Privacyverklaring en Cookies

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.