Receptie

Klachten en bezwaar

Een klacht en een bezwaar lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Hieronder leggen we uit wat het verschil is.

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld bent door een medewerker van WerkSaam Westfriesland? Of vindt u dat uw brief niet op tijd beantwoord wordt? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u het niet eens met een besluit van WerkSaam Westfriesland? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een besluit is een beslissing die WerkSaam heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: u heeft een uitkering aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen. U krijgt dan van ons een brief dat uw aanvraag is afgewezen. Dat wordt een besluit genoemd. Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan.

Als u een klacht wilt indienen, gebruik dan het klachtenformulier.

U kunt ook zelf een brief of e-mail schrijven. Hierin moet u duidelijk aangeven welke klacht u heeft en tegen wie de klacht gericht is. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij uw naam, adres en telefoonnummer nodig. U kunt een klacht indienen binnen 1 jaar nadat het gebeurd is.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden met het antwoord of krijgt u geen antwoord binnen zes weken, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Klik op de link hieronder voor meer informatie over de Commissie toetsing op verdringing en oneerlijke concurrentie.

Lees verder

In een besluit staat vaak het telefoonnummer van de afdeling die het besluit heeft genomen. U kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie. Soms kan er een oplossing voor uw probleem worden gevonden als u belt en is het niet meer nodig dat u bezwaar maakt tegen het besluit. Als u het daarna nog steeds niet eens bent, kunt u bezwaar maken.

Het bezwaarschrift stuurt u naar het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland, Postbus 566, 1620 AN Hoorn. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in op de dag na die waarop wij het besluit hebben verstuurd of aan u hebben overhandigd (zie hiervoor de datum op de brief).

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet met het besluit eens bent.
  • uw handtekening.

Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te sturen.

Een e-mailbericht als bezwaarschrift is niet toegestaan en wordt niet in behandeling genomen, omdat deze niet officieel ondertekend is.

Een ondertekend bezwaarschrift dat als bijlage van het e-mailbericht wordt meegestuurd, en ook aan de overige wettelijke eisen voldoet, wordt uiteraard wel in behandeling genomen.

Behandeling bezwaarschrift

Wij streven ernaar om u binnen een week een ontvangstbevestiging te sturen, eventueel aangevuld met het verzoek om meer informatie.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking op het eerder genomen besluit waartegen u bezwaar maakt. Dit besluit blijft in stand totdat er op uw bezwaarschrift een besluit is genomen.

Hoorzitting

WerkSaam nodigt u voor een mondelinge toelichting op uw bezwaarschrift (meestal) uit voor een gesprek. Dit noemen we een hoorzitting en vindt plaats bij WerkSaam Westfriesland. Het bezwaarschrift en een kort verslag van de hoorzitting worden aan het dagelijks bestuur voorgelegd ter besluitvorming. Van het besluit ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank. In de brief die u ontvangt leest u hier meer over.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.