Gezin Bank lol

Uitkering

Uitkering - algemeen

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden gestopt? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure.

U neemt contact op met uw inkomensconsulent. Samen bespreekt u of u in aanmerking komt voor een verkorte aanvraag. Wij sturen u dan de formulieren op. U vult deze in en stuurt het naar ons terug, samen met de gevraagde bewijzen. Daarna heeft u op korte termijn een gesprek met uw inkomensconsulent. Samen bekijkt u de situatie verder.

Als u een arbeidscoach heeft, kunt u er ook voor kiezen daar contact mee op te nemen. Samen kijkt u of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan is het aanvragen van een uitkering niet nodig.

Voor een uitkering mag u een maximumbedrag aan vermogen bezitten. Dit heet een vermogensgrens. Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximale vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u meer vermogen dan het maximumbedrag, dan moet u dit geld eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

De hoogte van de vermogensgrens vindt u op deze website

Heeft u een eigen huis? De overwaarde op dit huis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. De eerste € 54.900,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde op uw huis? Dan kunnen wij de bijstandsuitkering geheel of voor een deel als lening verstrekken. Wij kunnen u ook verplichten om uw huis te verkopen. 

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Woont u met één of meer anderen samen in een huis? Misschien is de kostendelersnorm wel van u op toepassing.

De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u pas een bijstandsuitkering krijgt als uw inkomsten bij elkaar lager zijn dan de uitkering die u van WerkSaam krijgt. Kijk hier voor de hoogte van uw uitkering. Dat kunnen ook inkomsten zijn die u nog niet krijgt maar waar u wel recht op heeft, zoals alimentatie, WW- of WAO-uitkering.

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit (zie hieronder).
 • U bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering die even hoog of hoger is dan uw bijstandsuitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

 

U krijgt de bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Voorlichtingsfilm 'Wanneer heb ik recht op een uitkering?'

Op de genoemde data stort WerkSaam uw uitkering naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat u het geld direct op kunt nemen. Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening.

Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

Het kan per rekeningnummer en bank verschillen hoe laat het geld op de rekening staat. Dit kan ook 's avonds zijn.

Heeft u inkomsten die u maandelijks opgeeft?

Houd er rekening mee dat de uitkeringsadministratie eerst uw inkomstenverklaring moet verwerken. Dit duurt maximaal 5 werkdagen na het inleveren van uw inkomstenverklaring. Upload uw loonstrook/bewijsstuk van uw inkomen, dit voorkomt vertraging in de verwerking.

U kunt, bij heel bijzondere omstandigheden, een voorschot aanvragen. Bespreek dit met uw contactpersoon. 

Kijk eerst op uw uitkeringsspecificatie wat er is veranderd. Komt u er dan niet uit, vraag dan om uitleg aan uw inkomensconsulent. U kunt het Klant Contact Centrum bellen via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Zij geven uw vraag door aan uw inkomensconsulent en die neemt dan contact met u op. 

Neem contact op met ons Klant contact centrum. Onze collega's zijn bereikbaar via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Op Mijn WerkSaam kunt u op ieder moment de actuele stand van uw schuld bij WerkSaam raadplegen.

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via 0229 - 258 758 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur of u kunt mailen naar kcc@werksaamwf.nl.

Ja, dat kan heel eenvoudig. Dit kan op de volgende pagina. U kunt door middel van de oranje knop een betalingsregeling aanvragen.

Wanneer is een betalingsregeling niet mogelijk?

 • Als wij uw schuld al verrekenen met uw uitkering bij WerkSaam.
 • Als wij beslag hebben gelegd op uw salaris of uitkering.

Wat gebeurt er als ik een aanvraag heb gedaan?

Als u een aanvraag voor een betalingsregeling heeft gedaan, laten wij u binnen 14 dagen weten of wij hiermee akkoord gaan.

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Als u nog geen bericht van ons heeft ontvangen over het beëindigen van uw uitkering, dan kunt u contact met ons Klant Contact Centrum opnemen via 0229 -258 758 op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Het kan verschillende oorzaken hebben waarom uw uitkering niet is gestort. Als u wisselende inkomsten heeft moet u iedere maand een inkomstenverklaring  invullen. Als u deze verklaring niet heeft ingevuld, dan blokkeren wij uw uitkering. Als u inkomsten heeft, moet u altijd uw loonspecificatie meesturen.

Klik hier voor de pagina over de Betaaldata van de uitkeringen. Als u uw verklaring wel heeft ingeleverd of als dit voor u niet van toepassing is, en u heeft uw uitkering niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt het teveel ontvangen bedrag terugstorten naar rekeningnummer NL33BNGH0285010980, van “WerkSaam Westfriesland” onder vermelding van uw persoonsnummer. Wij adviseren u om ook telefonisch contact op te nemen met de afdeling Terugvordering en verhaal. U kunt dit doen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum via 0229 - 258 758 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. U kunt ook mailen naar tv@werksaamwf.nl.

Het vakantiegeld betalen wij altijd eind mei. Als uw uitkering wordt beëindigd dan betalen wij het vakantiegeld uit nadat u van ons de brief over de beëindiging heeft ontvangen.

U ontvangt uw uitkering achteraf, aan het einde van elke maand. Zie voor de exacte data het overzicht met de betaaldata.

Gaat u gedeeltelijk werken en ontvangt u daarnaast nog een aanvullende uitkering? Dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomsten niet in mindering wordt gebracht op uw uitkering.

Op deze pagina leest u hier meer over.

Geef uw inkomsten door zodra al uw gegevens compleet zijn. Dus bijvoorbeeld nadat u uw loonstrook van uw werkgever heeft ontvangen. Voeg de loonstrook (of andere bewijsstukken) ook altijd toe bij het inkomstenformulier. Alleen een compleet inkomstenformulier met bewijsstukken kunnen wij verwerken. Als wij uw inkomstenformulier hebben ontvangen, verwerken wij deze zo snel mogelijk en betalen wij uw uitkering binnen enkele dagen aan u uit.

Screenshot iPatricipatie-omgeving

Vragen?


Heeft u hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 0229-258 758 of ga langs bij het WerkSaam Café.

Jonger dan 27 jaar

Stap 1: uitkering aanvragen

Je vraagt je bijstandsuitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, lees je hier. 

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als je een uitkering aanvraagt. Je leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van jouw schulden)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van je dienstverband bij jouw laatste werkgever
 • afschriften van jouw bankrekeningen

Ben jij een jongere tussen de 18 en 27 jaar?

Dan stopt jouw melding als voor jou de zoektijd geldt. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt kun je 4 weken na de dag dat je je hebt gemeld, je verzoek om bijstand afronden. Je kunt dan weer inloggen met je DigiD en verder gaan met je eerdere melding.

Woon je samen?

Dan vraag je samen een bijstandsuitkering aan. Je moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

We bellen je nu binnen een week nadat we je aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij je enkele vragen. Daarmee bepalen wij of je recht hebt op een uitkering. Maar ook wat je mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijg je zo snel mogelijk bericht van ons over je aanvraag.

Tot AOW-leeftijd (27-67 jaar)

Stap 1: uitkering aanvragen

U vraagt uw bijstandsuitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, leest u hier.  

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als u een uitkering aanvraagt. U leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
 • afschriften van uw bankrekeningen

Woont u samen?

Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

Vanwege corona is een intakegesprek op het kantoor van WerkSaam momenteel niet mogelijk. We bellen u nu binnen een week nadat we uw aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij u enkele vragen. Daarmee bepalen wij of u recht heeft op een uitkering. Maar ook wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons over uw aanvraag.

Boven de 50 jaar werkloos geworden (IOAW)

De hoogte van de IOAW is gebaseerd op het sociaal minimum en uw woonsituatie: samenwonend, kostendeler of alleenstaand. WerkSaam bekijkt of:

 • u inkomsten uit werk heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
 • u een partner met inkomsten (werk, uitkeringen, pensioen) heeft.

Deze inkomsten brengen wij in mindering op uw IOAW-uitkering.

Kostendelersnorm

Bent u alleenstaand en zijn er andere bewoners ouder dan 18? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. Dat komt omdat u sommige kosten, zoals huur, gas, water en elektra met elkaar kunt delen. Als dit zo is wordt de hoogte van de IOAW aangepast. U krijgt een lagere uitkering dan iemand die zijn woning niet met een ander deelt. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de andere personen hebben.

Welke personen tellen niet mee?

Niet alle personen die waarmee u samen in een woning woont tellen mee voor de kostendelersnorm. Personen die niet mee tellen zijn:

 • Medebewoners/kinderen tussen de 18 en 21 jaar;
 • Medebewoners/kinderen van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering (DUO) gemaakt kan worden of die een BBL-opleiding volgen;
 • Samenwonenden met een zakelijke/commerciële relatie.

De hoogte van de IOAW-uitkering vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid

Stap 1: uitkering aanvragen

U vraagt uw uitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, leest u hier. 

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als u een uitkering aanvraagt. U leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
 • afschriften van uw bankrekeningen

Woont u samen?

Dan vraagt u samen een uitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

Vanwege corona is een intakegesprek op het kantoor van WerkSaam momenteel niet mogelijk. We bellen u nu binnen een week nadat we uw aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij u enkele vragen. Daarmee bepalen wij of u recht heeft op een uitkering. Maar ook wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons over uw aanvraag.

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u vóór 1-1-1965 bent geboren en na uw 50ste werkloos bent geworden. Ook moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Om een IOAW-uitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering en die uitkering is even hoog of hoger dan de bijstandsnorm.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bij de IOAW heeft uw vermogen (bijvoorbeeld huis, auto) geen invloed op uw recht op uitkering.

U krijgt de uitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet. WerkSaam toetst of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt.

Let op! In de IOAW geldt een sollicitatieplicht, zowel voor u als voor uw eventuele partner.

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Bent u op uw eerste werkloosheid dag 60 jaar en 4 maanden? Dan kunt u een IOW uitkering aanvragen. Voor de IOW kunt u terecht bij het UWV. Het UWV bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de IOW.

Uitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Bbz-inkomensaanvulling voor ondernemers die stoppen

Is uw bedrijf niet langer levensvatbaar of bent u door andere omstandigheden zoals ziekte, niet langer in staat om door te gaan met uw bedrijf? Mogelijk heeft u enige tijd nodig om uw bedrijf te beëindigen. Denk hierbij aan de verkoop van een voorraad, lopende huurverplichtingen, het zoeken naar een koper om het bedrijf over te nemen of het afronden van een opdracht.

 

Bij het afbouwen van uw bedrijf zijn uw inkomsten mogelijk niet voldoende om van te kunnen leven. U kunt dan een aanvulling op uw inkomen krijgen tot aan het geldende bijstandsniveau. U krijgt deze aanvulling gedurende het afbouwen van uw bedrijf (tot maximaal 12 maanden).

Meer informatie over de Bbz kunt u vinden op de website van Rijksoverheid en op de website krijgikbbz.nl

Als u vanuit een bijstandsuitkering een bedrijf wilt starten, dan komt u misschien in aanmerking voor een aanvulling van uw inkomen uit de Bbz. U moet dan wel genoeg gaan verdienen met uw bedrijf. Dit hoeft niet meteen, maar wel na een bepaalde periode. Om dit vooraf te kunnen beoordelen, moet u een ondernemingsplan laten zien. Mogelijk kan het startersloket u helpen bij de start van uw bedrijf. Kijk ook eens op hun website.

Als u een bedrijf wilt starten, dan kunt u mogelijk een bedrijfskapitaal krijgen. Dit is een lening met een maximumbedrag met een rentepercentage van 8%. WerkSaam maakt met u afspraken over het terugbetalen van de lening.

Het kan zijn dat u tijdelijk niet voldoende inkomen heeft uit uw bedrijf, maar dat uw bedrijf wel levensvatbaar is. Dan kunt u tijdelijk een uitkering krijgen. Welk bedrag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Het bedrag hangt ook af van uw leefsituatie. Bijvoorbeeld of u een partner hebt.

Als u geld nodig heeft en u krijgt dit niet van een bank of een andere geldverstrekker, dan kunt u mogelijk geld krijgen van WerkSaam. Dit is altijd een lening. Een belangrijke voorwaarde is dat uw bedrijf na het verstrekken van de geldlening weer verder kan. Dit noemen we levensvatbaar.

Ja, dit moet u inderdaad doorgeven. De beëindiging van uw bedrijf heeft gevolgen voor bijvoorbeeld uw uitkering of de aflossing van uw krediet. Meldt dit tijdig bij WerkSaam om vorderingen te voorkomen.

Als u uw bedrijf/zelfstandig beroep gaat beëindigen, dan is het van belang dat u WerkSaam hierover tijdig informeert. Als u nog een uitkering ontvangt, dan zal deze beëindigd moeten worden. Mogelijk heeft u recht op  een IOAZ-uitkering. Zie voor meer informatie hierover LINK.

Daarnaast kan het zijn dat u nog een bedrijfskrediet aan ons moet terugbetalen. Op het moment dat u uw bedrijf beëindigt, gelden er nieuwe aflossingsvoorwaarden. U wordt daarover door WerkSaam geïnformeerd.

Ja dat kan. U dient dit met redenen omklede verzoek (schriftelijk of per e-mail) samen met uw jaarcijfers aan te leveren bij de afdeling Bbz van WerkSaam of uw contactpersoon. Het uitstel is voor een beperkte termijn mogelijk en wordt individueel beoordeeld.

Ja, WerkSaam werkt onder bepaalde voorwaarden mee aan een regeling of akkoord. Dit moet dan wel noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep of tot stand komen bij de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep. Er zijn twee voorwaarden:

 • het gedeelte dat door een gestelde zekerheid (bijvoorbeeld hypotheek, pandrecht of cessie) wordt gedekt, blijft buiten het akkoord of de regeling;
 • alle concurrente schuldeisers moeten evenredige medewerking verlenen.

De Bbz-inkomensaanvulling in het 4e kwartaal van 2021 (van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) en het 1e kwartaal van 2022 (van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) is vergelijkbaar met Tozo, maar niet hetzelfde. Een verschil tussen Bbz-inkomensaanvulling en Tozo is dat u meer informatie over uw situatie en uw bedrijf bij ons moet aanleveren. Ook onderzoeken wij of uw bedrijf levensvatbaar is.

 

Als u recht heeft op de Bbz-inkomensaanvulling in het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022, vragen wij u na afloop van iedere maand wat uw inkomen in die maand was. Wij vullen uw inkomsten iedere maand aan tot het bijstandsniveau. Het bedrag dat u als aanvulling van ons krijgt, is een gift.

Oudere ondernemers (geboren voor 1 januari 1960) kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot het bijstandsniveau. Op deze manier kunt u blijven ondernemen, zodat u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien. U krijgt dit totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Uitkering voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf moeten stoppen omdat zij onvoldoende inkomen uit het bedrijf hebben (IOAZ)

Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen voor IOAZ

 • U bent tussen de 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt of u hebt de afgelopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
 • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt.
 • Uw gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar is minder dan € 26.455,00 per jaar.

Meer informatie over de IOAZ kunt u vinden op de website van Rijksoverheid en op de website krijgikbbz.nl.

Als u dak- of thuisloos bent

Meer informatie vindt u op deze website van de Rijksoverheid

Mijn WerkSaam - algemeen

U kunt deze gegevens bekijken door in te loggen op het beveiligde gedeelte van Mijn WerkSaam. U logt in met uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Mijn gegevens' en kies daarna aan de linkerkant voor 'Uitkeringen'.

 

Screenshot iPatricipatie-omgeving

U kunt deze gegevens wijzigen door in te loggen op het beveiligde gedeelte van Mijn WerkSaam. U logt in met uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Mijn gegevens' en kies daarna aan de linkerkant voor 'Algemeen'. Achter 'E-mail adres', 'IBAN nummer' of 'Telefoonnummers' kunt u op 'Wijzigen' klikken om deze gegevens te wijzigen.

 

Screenshot iPatricipatie-omgeving

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om een aanvraag te starten en/of selecteer 'algemeen levensonderhoud' en klik onderaan op 'Ok'. 

iparticipatie aanvragen uitkering met plus-knop 

iParticipatie aanvragen uitkering

Wanneer u uw aanvraag niet volledig heeft ingevuld, of niet alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan krijgt u hier via iParticipatie een bericht over; dit noemen we een hersteltermijn. U kunt vervolgens alsnog de gevraagde gegevens inleveren. Pas daarna kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Mijn WerkSaam - Inkomsten en wijzigingen doorgeven

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om het invullen van een formulier te starten en/of selecteer 'inkomstenverklaring’ en klik onderaan op 'Ok'. 

iPatricipatie plusknop

iPatricipatie inkomstenverklaring-knop

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om het invullen van een formulier te starten en/of selecteer ‘mutatieformulier' en klik onderaan op 'Ok'. 

iParticipatie plusknop

 Iparticipatie wijzigingen doorgeven

Als u aan het werk gaat of andere inkomsten krijgt dan moet u de inkomsten aan ons doorgeven. Zijn het nieuwe inkomsten die u nog niet eerder aan ons heeft gemeld? Dan moet u dit eerst melden via een mutatieformulier. Kijk bij wijzigingen doorgeven hoe dit werkt.

Ja, u moet de inkomstenverklaring dan toch invullen en u geeft dan aan dat u voor deze maand geen inkomsten heeft.

De verplichting om de inkomstenverklaring in te vullen vervalt pas als u heeft aangegeven dat u bent gestopt met werken. Als u niet heeft aangegeven dat u bent gestopt met werken en u vult geen inkomstenverklaring in, dan ontvangt u geen uitkering. Als u na 2 maanden nog geen inkomstenverklaring heeft ingevuld, gaan we onderzoeken of u uw uitkering nog wel nodig heeft.

Indien u stopt met werken kunt u dit aangeven op de inkomstenverklaring. Daarna vervalt de verplichting om inkomsten door te geven totdat u weer aan het werk gaat. Indien u weer gaat werken geeft u dat door, door het mutatieformulier in te vullen. Kijk bij wijzigingen doorgeven hoe dit werkt.

Geef uw inkomsten door zodra al uw gegevens compleet zijn. Dus bijvoorbeeld nadat u uw loonstrook van uw werkgever heeft ontvangen. Stuur de loonstrook (of andere bewijsstukken) ook altijd mee met de inkomstenverklaring. Alleen een complete inkomstenverklaring met bewijsstukken kunnen wij verwerken. Na ontvangst van uw inkomstenverklaring, verwerken wij deze zo snel mogelijk en betalen wij uw uitkering binnen 5 werkdagen aan u uit.

Voorbeeld:

Meneer Nieuwboer werkt in september 10 uur per week. Zijn werkgever stuurt zijn loonstrook op 5 oktober. Meneer Nieuwboer kan daarom zijn inkomsten op 5 oktober doorgeven en ontvangt zijn uitkering op zijn laatst 5 dagen later.

Voor vragen of hulp kunt u contact met ons opnemen of kom langs bij het werksaam café.

Mijn WerkSaam - afwezigheid/vakantie

Ja, u mag ieder jaar op vakantie zonder uw recht op uitkering kwijt te raken. Het maakt voor uw recht niet uit of u naar het buitenland gaat of in Nederland blijft. Wel is het zo dat u maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar in het buitenland mag verblijven.

Ook als u om een andere reden dan vakantie in het buitenland bent, moet u dit doorgeven. Bijvoorbeeld vanwege familiebezoek of een baan in het buitenland.

Ja, maar uw vakantie mag uw kansen om een baan te vinden niet kleiner maken. Dit betekent dat de vakantie uw opleiding of re-integratietraject niet in de weg mag staan. Daarom moet u eerst afspraken met uw coach maken voordat u uw vakantie boekt. Als u toch uw opleiding of re-integratietraject belemmert door uw vakantie, dan kunnen wij uw uitkering verlagen.

U kunt deze gegevens wijzigen door in te loggen op het beveiligde gedeelte van Mijn WerkSaam. U logt in met uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Zelf doen' en kies daarna aan de linkerkant voor 'Afwezigheid/Vakantie'.

 

Ja, meldt u uiterlijk binnen 3 werkdagen na uw vakantie persoonlijk bij WerkSaam (Dampten 26, 1624 NR  Hoorn). Neem uw paspoort en tickets/vouchers of betalingsbewijs van uw reis mee. Dit kan niet schriftelijk of telefonisch. Komt u eerder terug? Meldt u zich dan ook eerder. Elke dag dat u zich later meldt, telt mee als vakantiedag.

Als u getrouwd bent of samenwoont en samen op vakantie wilt, hoeft u maar één persoon de vakantie door te geven. Als u niet tegelijk op vakantie gaat, moeten u en uw partner beiden uw vakantie doorgeven. U kunt uw vakantie doorgeven via Mijn WerkSaam. 

U mag maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar verblijven in het buitenland. Dit mag in één keer maar ook bijvoorbeeld 2 keer 2 weken. De dag van vertrek telt niet mee met het aantal dagen. De dag waarop u terug komt telt wel mee. U mag de vakantieweken van twee opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en januari opnemen.

Ja, als u naar het buitenland wilt, meldt u dit minimaal twee weken van tevoren bij WerkSaam. U kunt dit doorgeven via Mijn WerkSaam.

U hoeft een vakantie in Nederland alleen bij ons te melden als u een re-integratietraject volgt. Overleg dit dan altijd eerst met uw coach bij WerkSaam. Want uw verplichtingen lopen door. Dit betekent bijvoorbeeld dat u er voor moet zorgen dat uw post u bereikt en dat u zich houdt aan uw opleidings- of re-integratieafspraken. Wilt u zich tijdens uw vakantie niet aan uw verplichtingen houden? Meld dit dan minimaal 2 weken van tevoren bij WerkSaam.

Uitkering - ook belangrijk om te weten

U kunt contact opnemen met uw gemeente voor het aanvragen van: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, deelname aan de collectieve zorgverzekering of andere regelingen voor mensen met een laag inkomen (bijvoorbeeld sport of culturele voorzieningen).

Voor een aanvraag schuldhulpverlening kunt u contact op te nemen met uw gemeente.

De 7 gemeenten van Westfriesland werken samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als u een verzoek om kwijtschelding indient bij uw gemeente, geldt dit verzoek om kwijtschelding ook voor de waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap (en omgekeerd). U hoeft dus maar bij één instantie kwijtschelding aan te vragen.

Als u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van het kwijtscheldingsverzoek kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam van uw gemeente of met de Formulierenbrigade. Let op: niet elke gemeente beschikt over een Formulierenbrigade.

Voor vragen over toeslagen van de belastingdienst, kunt u contact opnemen met de belastingdienst of u kunt kijken op de website toeslagen.nl

U kunt een melding doen van bijstandsfraude door contact met ons op te nemen. Anoniem melden is ook mogelijk. U kunt een brief sturen naar WerkSaam Westfriesland, t.a.v. handhaving, Postbus 566, 1620 AN Hoorn. Of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Zie ook onze pagina over Fraude.

U wilt een voorlopige teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan wil de Belastingdienst weten wat uw belastbaar inkomen per jaar zal zijn. Bij een bijstandsuitkering is dat lastig te beantwoorden.

Hieronder vindt u de bruto bedragen die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij de belastingdienst.

Schatting belastbaar inkomen 2023

Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd:

 • Gehuwd, per partner € 11.381,-
 • Alleenstaande ouder € 17.881,-
 • Alleenstaande € 17.881,-

Belangrijk/LET OP

Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel kalenderjaar. Er is geen rekening gehouden met eventuele inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid).

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.