Gezin bank boekje lezen

Uitkering - algemeen

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden gestopt? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure.

U neemt contact op met uw inkomensconsulent. Samen bespreekt u of u in aanmerking komt voor een verkorte aanvraag. Wij sturen u dan de formulieren op. U vult deze in en stuurt het naar ons terug, samen met de gevraagde bewijzen. Daarna heeft u op korte termijn een gesprek met uw inkomensconsulent. Samen bekijkt u de situatie verder.

Als u een arbeidscoach heeft, kunt u er ook voor kiezen daar contact mee op te nemen. Samen kijkt u of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan is het aanvragen van een uitkering niet nodig.

Voor een uitkering mag u een maximumbedrag aan vermogen bezitten. Dit heet een vermogensgrens. Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximale vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u meer vermogen dan het maximumbedrag, dan moet u dit geld eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

De hoogte van de vermogensgrens vindt u op deze website

Heeft u een eigen huis? De overwaarde op dit huis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. De eerste € 54.900,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde op uw huis? Dan kunnen wij de bijstandsuitkering geheel of voor een deel als lening verstrekken. Wij kunnen u ook verplichten om uw huis te verkopen. 

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Woont u met één of meer anderen samen in een huis? Misschien is de kostendelersnorm wel van u op toepassing.

De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u pas een bijstandsuitkering krijgt als uw inkomsten bij elkaar lager zijn dan de uitkering die u van WerkSaam krijgt. Kijk hier voor de hoogte van uw uitkering. Dat kunnen ook inkomsten zijn die u nog niet krijgt maar waar u wel recht op heeft, zoals alimentatie, WW- of WAO-uitkering.

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit (zie hieronder).
  • U bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering die even hoog of hoger is dan uw bijstandsuitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

 

U krijgt de bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Voorlichtingsfilm 'Wanneer heb ik recht op een uitkering?'

Op de genoemde data stort WerkSaam uw uitkering naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat u het geld direct op kunt nemen. Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening.

Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

Het kan per rekeningnummer en bank verschillen hoe laat het geld op de rekening staat. Dit kan ook 's avonds zijn.

Heeft u inkomsten die u maandelijks opgeeft?

Houd er rekening mee dat de uitkeringsadministratie eerst uw inkomstenverklaring moet verwerken. Dit duurt maximaal 5 werkdagen na het inleveren van uw inkomstenverklaring. Upload uw loonstrook/bewijsstuk van uw inkomen, dit voorkomt vertraging in de verwerking.

U kunt, bij heel bijzondere omstandigheden, een voorschot aanvragen. Bespreek dit met uw contactpersoon. 

Kijk eerst op uw uitkeringsspecificatie wat er is veranderd. Komt u er dan niet uit, vraag dan om uitleg aan uw inkomensconsulent. U kunt het Klant Contact Centrum bellen via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Zij geven uw vraag door aan uw inkomensconsulent en die neemt dan contact met u op. 

Neem contact op met ons Klant contact centrum. Onze collega's zijn bereikbaar via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Op Mijn WerkSaam kunt u op ieder moment de actuele stand van uw schuld bij WerkSaam raadplegen.

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via 0229 - 258 758 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur of u kunt mailen naar kcc@werksaamwf.nl.

Ja, dat kan heel eenvoudig. Dit kan op de volgende pagina. U kunt door middel van de oranje knop een betalingsregeling aanvragen.

Wanneer is een betalingsregeling niet mogelijk?

  • Als wij uw schuld al verrekenen met uw uitkering bij WerkSaam.
  • Als wij beslag hebben gelegd op uw salaris of uitkering.

Wat gebeurt er als ik een aanvraag heb gedaan?

Als u een aanvraag voor een betalingsregeling heeft gedaan, laten wij u binnen 14 dagen weten of wij hiermee akkoord gaan.

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Als u nog geen bericht van ons heeft ontvangen over het beëindigen van uw uitkering, dan kunt u contact met ons Klant Contact Centrum opnemen via 0229 -258 758 op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Het kan verschillende oorzaken hebben waarom uw uitkering niet is gestort. Als u wisselende inkomsten heeft moet u iedere maand een inkomstenverklaring  invullen. Als u deze verklaring niet heeft ingevuld, dan blokkeren wij uw uitkering. Als u inkomsten heeft, moet u altijd uw loonspecificatie meesturen.

Klik hier voor de pagina over de Betaaldata van de uitkeringen. Als u uw verklaring wel heeft ingeleverd of als dit voor u niet van toepassing is, en u heeft uw uitkering niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt het teveel ontvangen bedrag terugstorten naar rekeningnummer NL33BNGH0285010980, van “WerkSaam Westfriesland” onder vermelding van uw persoonsnummer. Wij adviseren u om ook telefonisch contact op te nemen met de afdeling Terugvordering en verhaal. U kunt dit doen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum via 0229 - 258 758 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. U kunt ook mailen naar tv@werksaamwf.nl.

Het vakantiegeld betalen wij altijd eind mei. Als uw uitkering wordt beëindigd dan betalen wij het vakantiegeld uit nadat u van ons de brief over de beëindiging heeft ontvangen.

U ontvangt uw uitkering achteraf, aan het einde van elke maand. Zie voor de exacte data het overzicht met de betaaldata.

Gaat u gedeeltelijk werken en ontvangt u daarnaast nog een aanvullende uitkering? Dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomsten niet in mindering wordt gebracht op uw uitkering.

Op deze pagina leest u hier meer over.

Geef uw inkomsten door zodra al uw gegevens compleet zijn. Dus bijvoorbeeld nadat u uw loonstrook van uw werkgever heeft ontvangen. Voeg de loonstrook (of andere bewijsstukken) ook altijd toe bij het inkomstenformulier. Alleen een compleet inkomstenformulier met bewijsstukken kunnen wij verwerken. Als wij uw inkomstenformulier hebben ontvangen, verwerken wij deze zo snel mogelijk en betalen wij uw uitkering binnen enkele dagen aan u uit.

Screenshot iPatricipatie-omgeving

Vragen?


Heeft u hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 0229-258 758 of ga langs bij het WerkSaam Café.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.