Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Bent u 55 jaar of ouder en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen heeft?

Dan kunt u misschien gebruik maken van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De IOAZ is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot het bijstandsniveau.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie over de IOAZ of het indienen van een aanvraag.