Man Met Hond

Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 december 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 12 november 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De beleidsevaluatie 2018-2020 vast te stellen en de evaluatie aan de colleges/raden van de gemeenten te sturen en input te vragen voor het nieuwe beleidsplan.
  4. De Kadernota 2022 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  5. Het voorstel voor de Kredietfaciliteit 2021 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  6. De gewijzigde beleidsregel ‘Beleidsregel Verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding WerkSaam Westfriesland’ conform concept vast te stellen.
  7. Het voorstel plustaak ‘intensivering bestaande basistaak Beschut Werk’ voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  8. De evaluatie van de bonus-malus regeling ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  9. Om een korte vergadering van het algemeen bestuur in te plannen zodra de vervanger van de heer Te Grotenhuis voor de gemeente Drechterland bekend is. Tijdens deze vergadering worden de voorzitter en de vicevoorzitter aangewezen.
  10. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 11 februari 2021 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, december 2020

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten