Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 14 april 2022

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 10 maart 2022 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2022 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Jaarstukken 2021 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan de leden van het algemeen bestuur.
  4. De Begroting 2023 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan de leden van het algemeen bestuur.
  5. De regeling ‘Hoe te handelen bij overlijden medewerker WerkSaam Westfriesland’ in te trekken.
  6. De gewijzigde beleidsregel Toeslag levensonderhoud jongeren WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
  7. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 9 juni 2022 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, 9 juni 2022

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten